bitcoin_wallet
تجهیزات ماینر

matn matn matn

انوع تجهیزات ماینر


Responsive image
معرفی  پاور ماینر

این دستگاه همانند دیگر تجهیزات ماینینگ دارای یک منبع تغذیه برای تامین برق می باشد و با توجه به اینکه این منبع بهترین عملکرد را داشته در نتیجه یکی از مناسب ترین منابع تغذیه برای دستگاه های ماینر و انت ماینر و بیت ماینر و ریگ ها BITMAIN بشمار می رود.

Responsive image
معرفی  کابل ماینر

کابلهای پاور ماینر ها از نظر نوع اتصال همان کابل C13 است که در کامپیوترها به کار میرود، اما تفاوت آن در میزان مصرف انرژیست، اگر این تجربه را داشته باشید که یک کابل عادی کامپیوتر را به یک ماینر بزنید حتماً ذوب شدن و آتش گرفتن آنرا دیده اید. در حالی که مصرف انرژی یک کامپیوتر عادی حدود 300 وات است میانگین مصرف یک ماینر چیزی حدود 5 برابر یعنی 1500 وات است، ماینرهایی تا مصرف 5200 وات و بیشتر هم در بازار یافت میشود. بنابراین گرچه نوع اتصال یکسیت ولی نوع کابل و مواد به کار رفته بسیار متفاوت است. در حالی که یک کامپیوتر را میتوان با یک کابل 3x0.5 راه اندازی کرد برای یک ماینر نیاز به یک کابل 3x1.5 دارید. عددی که بعد از X میاید نشانگر قطر سیمهای به کار رفته در کابل است. عامل دیگری که در تعیین کیفیت کابل موثر است میزان مس موجود در آلیاژ رشته های سیم است. هرچه مس بیشتری در آلیاژ سیمها به کار رفته باشد، رسانایی سیم بیشتر است و جریان بیشتری را میتواند از خود عبور دهد.