معرفی انواع دستگاه های ماینر


محاسبه بر اساس هر بیت کوین برابر:

9,655  دلار

161,243,009  تومان

برند نام قدرت دستگاه پاور ولتاژ میزان صدا درآمد به بیت کوین هزینه برق سود خالص(تومان)
Antminer S17 56th/s 2520w 12v 82db 0.01365701btc 145,152 2,057,019
Antminer S11 20.5th/s 1530w 12v 76db 0.00499944btc 88,128 718,024
Ebite E9.3 16th/s 1760w 12v 72db 0.00390200btc 101,376 527,816
DragonMint T1 16th/s 1480w 12v 75db 0.00390200btc 85,248 543,944
Antminer S9j 14.5th/s 1350w 12v 76db 0.00353619btc 77,760 492,445
Antminer S9i 13.5th/s 1310w 12v 76db 0.00329232btc 75,456 455,425
Ebit E9i 13th/s 1420w 12v 74db 0.00317038btc 81,792 429,426
Whatsminer M3 12th/s 2000w 12v 78db 0.00292650btc 115,200 356,694