معرفی انواع دستگاه های ماینر


محاسبه بر اساس هر بیت کوین برابر:

8,547  دلار

99,140,908  تومان

برند نام قدرت دستگاه پاور ولتاژ میزان صدا درآمد به بیت کوین هزینه برق سود خالص(تومان)
Antminer S17 56th/s 2520w 12v 82db 0.03321079btc 145,152 3,154,751
Antminer S11 20.5th/s 1530w 12v 76db 0.01215752btc 88,128 1,119,872
Ebite E9.3 16th/s 1760w 12v 72db 0.00948880btc 101,376 841,453
DragonMint T1 16th/s 1480w 12v 75db 0.00948880btc 85,248 857,581
Antminer S9j 14.5th/s 1350w 12v 76db 0.00859922btc 77,760 776,679
Antminer S9i 13.5th/s 1310w 12v 76db 0.00800617btc 75,456 720,056
Ebit E9i 13th/s 1420w 12v 74db 0.00770965btc 81,792 684,257
Whatsminer M3 12th/s 2000w 12v 78db 0.00711660btc 115,200 591,922